Haberimizde, Ekamit'in gözbebeği Tasarım Birimi'nin hafta hafta neler yaptığını inceleyeceğiz.

 

İlk hafta, Tasarım Birimi, dönemi kendi arasında tanışma toplantısı şeklinde açtı. Yapılan bu toplantıda ekamitcanlar hem birbirini tanımış oldu hem de dersin işleyişini ve nasıl kademe kademe gelişim göstereceğini görmüş oldu. Tasarım Birimi'ne her zamanki gibi çok katılım olması üzerine üç seans şeklinde ayrılarak yapılan toplantıda birimin amacı ve genel olarak müfredatın nasıl olacağı üzerine ekamitcanlara bilgi verildi ve derse hazırlık için motivasyonları sağlandı.

 

İkinci hafta, yavaş yavaş derslere geçildi. İhsan CANITEZ'in hocalığını üstlendiği Tasarım Birimi'nde orantılı ve net bir yuvarlak çizmek temel adımlardan biri olarak gösterildi. Yeni çizerlerin zorlandığı yerlerde örnekler zenginleştirilerek çiizmlerin daha da iyi kavranması sağlandı. Henüz derslere yeni başlanmış olması üzerine, mizah üzerine sohbetlerle de geçen ders son derece verimli bir şekilde sonlandırıldı. Ekamitcanların katılımı görülmeye değerdi.

 

Üçüncü hafta, göz, kulak, burun gibi yüzde bulunan temel bölgelerin çizim yöntemleri ekamitcanlara örnekler eşliğinde gösterildi. Örneklerle zenginleştirilen çizim yöntemleri, yeni çizerlerin çizim yöntemlerini daha iyi anlamasını ve bununla beraber kendi çizgilerini bulmalarında onlara yeni bir yol açma konusunda da yardımcı oldu. Yeni çizerlere bildikleri göz, kulak, burun şekilleri soruldu ve onların da katılımıyla yeni ifadeler örneklendirilip çizimler arasında yerini aldı. 

 

Dördüncü hafta, anatomi çizimlerine geçildi. İhsan hoca tarafından kafa, gövde, kollar ve bacaklar nasıl orantılı çizilir ve nasıl, ne şekilde konumlandırılır anlatıldı. Genelde yeni çizerlerin en çok zorlandığı bölümlerden biri olan anatomi, alışılagelmiş karikatür çizimlerinin aksine daha gerçekçi çizgilerle olduğu için zor gözüksede aslında yeni çizerlerin kendi çizgilerini bulmasında ve çizilen karakterlerin vücut oranlarının, duruşlarının doğru bir şekilde olmasında çok büyük yarar sağladı.

 

Beşinci hafta, ellerin nasıl çizildiği üzerine detaylı bir anlatım gerçekleştirildi. Yine her derste olduğu gibi İhsan hocanın bol örneklerle zenginleştirdiği el çizme aşaması yeni çizerler tarafında ilgiyle karşılandı. El detayının karikatür karakterlerinde birden fazla şekilde oluşu, verilen örnek sayısının kavramada yardımcı olmasını sağladı.

 

Altıncı hafta, anatomiden karikatür haline çizimin nasıl geldiği gösterildi. Anatomiden, yuvarlak çizgilerden insan modelleri nasıl yapıldı? Nasıl kıyafet giydirildi? Bu detaylar üzerinde duruldu ve örneklerle zenginleştirilerek daha da iyi kavranması sağlandı. Bir yandan da hareketli figürlere yavaş yavaş geçildi.

 

Yedinci haftada ise, oturan, bilek güreşi yapan ve koşan insan figürleri karikatürize edilmeye çalışıldı. Anatomi görmüş olmanın sağladığı kolaylık ile yeni ve yetenekli çizerler çok güzel çizimler ortaya çıkardı. İkinci dönem derslerine çizerleri ile kaldığı yerden bomba gibi devam edecek olan Tasarım Birimi, şüphesiz birbirinden yetenekli yeni çizerler ile birlikle çok güzel işler çıkarak!

FACEBOOK
TWITTER